Vrachtdata delen met verzekeraars voor verbeterde processen en beter risicomanagement

Verder lezen
Sharing shipment data with insurers for risk management

Vrachtdata delen met verzekeraars voor verbeterde processen en beter risicomanagement

In de internationale handel moeten grote hoeveelheden informatie worden uitgewisseld tussen relevante partijen om goederen binnen en over grenzen heen te verplaatsen. Momenteel zijn deze grote hoeveelheden informatie voornamelijk beschikbaar in de vorm van papieren handelsdocumentatie met ongestructureerde data. Dit leidt tot inefficiënte processen en een administratieve last voor de betrokken organisaties die deze informatie willen gebruiken voor datagedreven applicaties. Deze inefficiënties kunnen worden vermeden door de e-CMR te gebruiken; een digitale versie van een gestandaardiseerd handelsdocument dat vereist is voor goederenvervoer over grenzen via de weg. De gestructureerde en machine-readable data over goederenvervoer in de e-CMR biedt de mogelijkheid om nieuwe waarde te creëren als deze data op een generieke en gecontroleerde manier wordt gedeeld met organisaties in andere domeinen. 

Verbinden van ontwikkelingen in het logistieke en verzekeringsdomein 

In het logistieke domein kunnen organisaties gestructureerde en machine-readable vrachtdata uit de e-CMR met één klik delen. Zonder de administratieve last van papieren documenten. Het gebruik van de e-CMR zal naar verwachting de komende jaren toenemen als gevolg van recent aangenomen Europese regelgeving voor het gebruik van ‘electronic freight transport information’ (eFTI). Door deze regeling wordt de acceptatie van e-CMR’s verplicht voor nationale overheidsinstanties (bijvoorbeeld de douane en toezichthoudende autoriteiten) van Europese lidstaten vanaf eind 2025. Als gevolg van de COVID-19-pandemie is de behoefte aan contactloos en papierloos transport toegenomen. Dit zorgt ervoor dat de e-CMR steeds interessanter wordt voor organisaties in het logistieke domein. 

In het verzekeringsdomein veranderen digitalisering en nieuwe technologieën de verzekeringsmarkt en bedrijfsmodellen die in deze markt worden gebruikt. Beschikbaarheid van gestructureerde en machine-readable vrachtdata zal ervoor zorgen dat verzekeraars hun risicomanagement kunnen verbeteren, waardoor nieuwe datagedreven toepassingen voor operationele efficiëntie mogelijk worden. Verzekeraars kunnen de eerste buiten het logistieke domein zijn die gestructureerde machine-readable vrachtdata uit de e-CMR gebruiken en zich onderscheiden met deze nieuwe datagedreven toepassingen. 

In de Data Sharing Coalition waren deelnemers iSHARE en Verbond van Verzekeraars het erover eens dat er het logistieke en verzekeringsdomein een gemeenschappelijk belang hadden om het delen van vrachtdata op generieke en gecontroleerde wijze te verkennen. iSHARE is een afsprakenstelsel waarmee organisaties in het logistieke domein op een uniforme, eenvoudige en gecontroleerde manier data kunnen delen. Verbond van Verzekeraars is een branchevereniging die meer dan 95 procent van de levens- en schadeverzekeraars in Nederland vertegenwoordigt. Samen met andere belanghebbenden in de het logistieke en verzekeringsdomein zijn iSHARE en Verbond van Verzekeraars begonnen met het verder onderzoeken van de use case ‘Vrachtdata delen met verzekeraars voor verbeterde processen en beter risicomanagement’

Nieuwe producten en diensten door vrachtdata te delen 

In deze use case stellen logistieke organisaties gestructureerde en machine-readable vrachtdata uit e-CMR’s beschikbaar voor de verzekeraar die hun lading verzekert − waarbij de rechthebbende de controle over de data behoudt. Een neutrale partij houdt een autorisatieregister bij voor toegang tot specifieke datapunten van de e-CMR. Partijen in de use case kunnen zich houden aan de uniforme set van iSHARE-afspraken om vertrouwen te creëren; iSHARE voegt een data-authenticiteitsgarantie en datacontrole door de rechtmatige eigenaar toe, aangezien data alleen wordt gedeeld met vertrouwde partijen die kunnen aantonen dat ze toegang hebben tot specifieke datapunten. Hierdoor wordt vrachtdata op een gecontroleerde manier beschikbaar gesteld aan verzekeraars, zodat zij efficiëntieverbeteringen, nieuwe producten en nieuwe diensten kunnen ontwikkelen. 

Cross-sectoraal datadelen onderzoeken om inzichten te verkrijgen voor generieke afspraken over datadelen 

Data uit het ene domein worden op een gecontroleerde en generieke manier opengesteld voor organisaties in een ander domein; de use case maakt vrachtdata toegankelijk − data die meestal alleen op verzoek en in ongestructureerde vorm beschikbaar wordt gesteld. Deze use case levert niet alleen bedrijfswaarde op voor beide domeinen en de betrokken belanghebbenden, maar ook belangrijke inzichten voor de Data Sharing Coalition en de te definiëren generieke afspraken voor datadelen

Om de use case te realiseren moeten er gemeenschappelijke afspraken worden gemaakt over het identificatie- en authenticatieproces voor rechtspersonen die betrokken zijn bij de datatransactie, de autorisatie van verzekeraars als derde partij via een autorisatieregister en de structuur van data-aanvragen en reacties via een gemeenschappelijke taxonomie. Inzichten die worden opgedaan tijdens de ontwikkeling van deze gemeenschappelijke afspraken worden gedocumenteerd en verwerkt in een uitgebreid document dat als basis dient voor generieke, domeinoverschrijdende afspraken voor datadelen. 

Samenwerking van belanghebbenden en de Data Sharing Coalition binnen de use case 

Aan de hand van frequente workshops met iSHARE, Verbond van Verzekeraars, de Data Sharing Coalition en andere betrokken belanghebbenden wordt samengewerkt aan het ontwerp en de realisatie van de use case. De use case zal many-to-many interacties van het delen van vrachtdata van e-CMR’s vergemakkelijken − op een generieke manier en voor alle organisaties in beide domeinen. Het doel van de use case is om een solide basis te leggen voor het delen van vrachtdata tussen logistieke organisaties en verzekeraars, waarna de use case binnen beide domeinen kan opschalen en uitbreiden naar andere domeinen dan enkel het verzekeringsdomein. 

Bevindingen van deze use case

Wil je meer weten over het use case design en onze inzichten over de context en schaalbaarheid van deze use case? Download dan ons rapport met daarin onze belangrijkste bevindingen tot nu toe.

 

Ben je geïnteresseerd in de use case en wil je meer weten, of heb je een idee voor een use case van cross-sectoraal datadelen? Neem dan contact met ons op