Verbeterde monitoring van mensenhandel door het delen van inzichten

Verder lezen
human trafficking

Verbeterde monitoring van mensenhandel door het delen van inzichten

De private, publieke en civiele sector willen samenwerken bij het monitoren en bestrijden van mensenhandel. Belanghebbenden hebben echter te maken met belemmeringen als het gaat om regelgeving en vertrouwen. Dit beperkt hun bereidheid en vermogen om data te delen. De opkomende technologie Multi-Party Computation kan het delen van inzichten mogelijk maken zonder de brondata te delen. Een generiek ontwerp voor hoe de private, publieke en civiele sector inzichten kunnen delen, kan de monitoring van mensenhandel verbeteren en de problematiek van mensenhandel helpen bestrijden.

Het beschermen van van identiteiten en dataprivacy zijn essentieel bij het organiseren van digitale samenwerking ter bestrijding van mensenhandel

Betrokken partijen bij het monitoren van mensenhandel kunnen hun kennispositie versterken door relevante data te delen, maar lopen tegen meerdere barrières aan:

  • Juridische complexiteit bij het delen van data vanwege verschillende beperkingen
  • Risico dat het delen van informatie het leven van informanten in gevaar kan brengen
  • Risico dat het delen van data de vertrouwensrelaties tussen NGO’s en hun klanten verstoort

Deze gegevensbarrières resulteren in gedeeltelijke en gefragmenteerde data die het moeilijk maken om een ​​gedegen inzicht te krijgen in de modus operandi van mensenhandel bij recrutering, transport en uitbuiting. Een goed voorbeeld is interviewinformatie die door wetshandhavingsinstanties is verkregen van slachtoffers van gedwongen prostitutie ten opzichte van de slachtofferverhalen die door NGO’s zijn verkregen van slachtoffers en sekswerkers zelf. Het doel van de deelnemende NGO’s, Roseman Labs, Sustainable Rescue Foundation, Pinsent Masons en andere deelnemers is om een ​​use case te ontwikkelen op basis van MPC-technologie; met extra vertrouwens- en interoperabiliteitsfuncties, als proof of concept om deze belemmeringen voor het delen van data te overwinnen.

Multi Party Computation (MPC)-technologie kan dienen als basis voor veiligheid en vertrouwen in digitale samenwerking

MPC-technologie heeft een specifiek kenmerk dat use case-deelnemers in staat stelt om hun data over mensenhandel in de seksindustrie te delen zonder de brondata te onthullen. In plaats van het delen van brondata, laten autoriteiten een transparant algoritme toe om hun databronnen te doorzoeken op specifieke data die via innovatieve cryptografie worden gedeeld. Dit verkleint de risico’s omdat er geen persoonlijke data wordt blootgesteld en zo wettelijke rechten worden beschermd. Kortom, alleen de inzichten worden gedeeld en niet de brondata.

De proof of concept in deze use case dient als basis voor het veilig uitwisselen van data bij het monitoren van mensenhandel

Het proof of concept van deze use case dient als basis voor het veilig uitwisselen van data tussen verschillende partijen die mensenhandel monitoren. Naar verwachting zal het ook leiden tot nieuwe use cases. Door middel van meerdere workshops zullen de deelnemers en de Data Sharing Coalition een generiek use case-ontwerp creëren (inclusief een interactiemodel en een overzicht van zakelijke, juridische, operationele, functionele en technische vereisten voor het delen van inzichten) dat schaalbaar is voor meerdere organisaties die betrokken zijn bij de bestrijding van mensenhandel en meerdere data-typen.

Bevindingen van deze use case

Wil je meer weten over het use case design en onze inzichten over de context en schaalbaarheid van deze use case? Download dan ons rapport met daarin onze belangrijkste bevindingen tot nu toe.

Wil je meer weten over deze use case? Of heb je een interessant idee om nieuwe cross-sectorale use cases van datadelen te definiëren en te realiseren? Neem dan contact met ons op