Word lid

Sectorale benchmarking voor brancheorganisaties

Verder lezen
Data Sharing Coalition

Sectorale benchmarking voor brancheorganisaties

SBR Nexus ontwikkelt in samenwerking met meerdere brancheverenigingen een use case waarbij data van de deelnemers van brancheverenigingen wordt gedeeld met brancheverenigingen om zo waardevolle inzichten over de hele sector te creëren. Het gaat hierbij om verschillende soorten data, opgeslagen bij verschillende bronnen (bv. financiële data opgeslagen bij een accountant, data met betrekking tot productie-efficiëntie opgeslagen in machines en/of data met betrekking tot CO2-footprint opgeslagen bij energieleveranciers). Door deze gegevens te extraheren, te analyseren en te rapporteren, kan een branchevereniging haar leden en het grotere publiek (bv. overheidsinstanties) geaggregeerde inzichten en trends bieden in de prestaties van de branche op verschillende relevante (beleidsmatige) gebieden. Als een volgende stap kunnen deze inzichten worden gebruikt om de individuele prestaties van een organisatie te vergelijken met die van gelijksoortige organisaties. 

De Data Sharing Coalition ondersteunt deze use case en creëert een generiek use case-design dat schaalbaar is voor verschillende brancheorganisaties, door de generieke en branchespecifieke use case-eisen in kaart te brengen (bv. (schaalbare) standaarden, regels en afspraken). Dit stelt brancheverenigingen in alle domeinen in staat om de implementatie van een schaalbare infrastructuur voor het delen van gegevens voor het consumeren van gegevens van hun leden te versnellen.