Benchmarking voor brancheorganisaties

Verder lezen
Data Sharing Coalition

Benchmarking voor brancheorganisaties

Brancheorganisaties willen data gebruiken om branche-inzichten te verkrijgen en benchmarks te creëren. In veel sectoren wordt data echter nog niet gedeeld of handmatig gedeeld. Dit laatste kost veel moeite en de kans op menselijke fouten of andere onnauwkeurigheden in de data ligt op de loer. Een generiek design van hoe leden data kunnen delen met brancheorganisaties om zo branche-inzichten te verkrijgen en benchmarks te creëren, biedt de mogelijkheid om nieuwe waarde te creëren.  

Branche-inzichten en benchmarks voor leden van brancheorganisaties  

In samenwerking met de Data Sharing Coalition ontwikkelt SBR Nexus samen met meerdere brancheorganisaties een use case, waarbij data van leden van brancheorganisaties wordt gedeeld met brancheorganisaties om waardevolle inzichten over de gehele branche te verkrijgen. Het gaat hierbij om verschillende soorten data, opgeslagen bij verschillende branche-overschrijdende bronnen (bijvoorbeeld financiële data opgeslagen bij een accountant, data over productie-efficiëntie opgeslagen in machines en/of CO2-footprint-data opgeslagen bij energieleveranciers). Door deze data te extraheren, analyseren en rapporteren kan een brancheorganisatie haar leden en het grotere publiek (bijvoorbeeld overheidsinstanties) geaggregeerde inzichten en trends in brancheprestaties op verschillende relevante (beleidsmatige) gebieden aanbieden. Deze inzichten kunnen ook gebruikt worden om de individuele prestaties van een organisatie te benchmarken ten opzichte van andere vergelijkbare organisaties. 

Een generiek design om de implementatie te versnellen   

Samen met de Data Sharing Coalition ontwikkelt SBR Nexus een generiek use case design dat schaalbaar is voor verschillende brancheorganisaties en meerdere soorten data. Dit door design keuzes op best practices en verschillende datadeelcontexten af te stemmen. Denk aan open of gesloten databronnen, jaarlijkse of dagelijkse datastromen en gevoelige of niet-gevoelige data. Dit betekent dat een brancheorganisatie meerdere soorten data kan gebruiken op basis van hetzelfde generieke design.  

Om dit voor elkaar te krijgen moet in kaart worden gebracht wat de vereisten zijn (zoals standaarden, regels en afspraken) in verschillende contexten van de use case, of en zo ja hoe op een generieke manier (brancheoverstijgend) aan deze eisen kan worden voldaan. Deze use case zorgt ervoor dat brancheorganisaties in alle sectoren datadeelinitiatieven kunnen versnellen én maakt schaalbaarheid van datadeelactiviteiten naar verschillende branchorganisaties en meerdere soorten data mogelijk.  

Tijdens de ontwikkeling van een generiek ontwerp zullen inzichten worden verkregen in vereisten en hoe te kunnen voldoen aan die vereisten in meerdere sectoren en verschillende datadeelcontexten. Deze inzichten worden gedocumenteerd en opgenomen in het Harmonisation Canvas, een document dat als basis dient voor generieke, cross-sectorale afspraken voor datadelen.  

Samenwerking binnen de use case 

Aan de hand van frequente workshops en interviews werken SBR Nexus, verschillende brancheorganisaties en de Data Sharing Coalition toe naar een generiek ontwerp van deze use case. Het doel is om dit ontwerp in Q1 van 2021 klaar te hebben voor implementatie. 

Bevindingen van deze use case

Wil je meer weten over het use case design en onze inzichten over de context en schaalbaarheid van deze use case? Download dan ons rapport met daarin onze belangrijkste bevindingen tot nu toe.

 

Wil je meer weten over deze use case? Of heb je een interessant idee om nieuwe cross-sectorale use cases van datadelen te definiëren en te realiseren? Neem dan contact met ons op