Groene leningen verkrijgen door energiedata te delen

Verder lezen
Sharing energy information with mortgage providers to include in mortgage applications

Groene leningen verkrijgen door energiedata te delen

Met de toenemende adoptie van slimme meters is de hoeveelheid beschikbare data over energieverbruik in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze data wordt momenteel vooral gebruikt voor het in balans brengen van het energienetwerk, maar als nieuwe toepassingen van deze data worden ondersteund kan nieuwe waarde en een significante bijdrage aan duurzaamheid worden gerealiseerd. 

Koppelen van ontwikkelingen in de energie- en financiële sector 

Netbeheerders zijn op zoek naar manieren om consumenten meer controle te geven over hun energiedata en deze data te gebruiken voor toepassingen die consumenten nieuwe waarde opleveren. 

In de financiële sector proberen geldverstrekkers en intermediairs hun product- en dienstenportfolio te diversifiëren, vooral op het gebied van duurzaamheid. Voor veel financiële producten moet de consument van het product veel verschillende soorten documentatie indienen, bijvoorbeeld een inkomensverklaring. Het vervangen van deze documenten door gestructureerde data uit gevalideerde bronnen zou betrouwbaardere informatie opleveren. Bovendien zou het leiden tot een betere klantervaring, omdat de data meestal met één klik kan worden gedeeld. 

Onze deelnemer Hypotheken Data Netwerk (HDN) ontdekte in de Data Sharing Coalition deze gemeenschappelijke interesse binnen de energie- en financiële sector. HDN biedt een standaard en platform voor het uitwisselen van data in het Nederlandse financiële domein en ondersteunt nu al het gebruik van gevalideerde externe databronnen in verschillende financiële processen. Samen met de gezamenlijke netbeheerders en verschillende andere belanghebbenden begon HDN met het verkennen van de use case Groene Leningen

Consumenten in staat stellen hun energiedata te delen met financiële dienstverleners 

In deze use case kan de consument met zijn energiedata ondersteuning krijgen bij het verduurzamen van zijn of haar huis. Deze ondersteuning kan variëren van duurzaamheidsadvies tot een gunstige ‘groene lening’ voor investeringen in energiebesparende maatregelen (bijvoorbeeld warmtepompen of zonnepanelen). De consument deelt data over zijn of haar energieverbruik met een tussenpersoon en/of geldverstrekker, die op zijn beurt het besparingspotentieel van bepaalde energiebesparende maatregelen kan inschatten. Dit kan een op zichzelf staand advies zijn, maar het kan ook worden verwerkt in een advies om deze energiebesparende maatregelen te financieren met een lening. 

Deze use case geeft de consument meer controle over zijn energiedata, aangezien hij kan besluiten zijn data te gebruiken om persoonlijk advies te krijgen of voor aantrekkelijke financiële waardeproposities. Met hun nieuwe ‘groene leningen’ en duurzaamheidsadvies kunnen financiële instellingen de transitie naar een duurzamere samenleving ondersteunen. 

Relevante inzichten voor generieke datadeelafspraken 

Naast het creëren van directe waarde voor de betrokken consumenten en betrokken organisaties biedt de use case Groene Leningen ook inzichten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van generieke afspraken voor het delen van data, de belangrijkste deliverable van de Data Sharing Coalition. 

Aangezien het in deze use case gaat om cross-sectoraal datadelen, is afstemming tussen verschillende manieren van datadelen nodig. Standaarden, vereisten en tools voor datadelen zijn anders in de energie- en financiële sector. Om de use case te realiseren moeten er gemeenschappelijke afspraken worden gemaakt over verschillende onderwerpen, zoals identificatie en authenticatie van actoren in een transactie, de toestemming die een consument moet geven, of de wettelijke basis voor datadelen. Het proces achter en de inhoud van sommige van deze afspraken kunnen worden geëxtrapoleerd naar andere datadeelcontexten. Door deze inzichten vast te leggen en te verwerken in een alomvattend document legt de Data Sharing Coalition de basis voor generieke, sectoroverschrijdende afspraken voor datadelen. 

Zorgen voor afstemming tussen de belangrijkste belanghebbenden door middel van workshops 

Aan de hand van frequente workshops werken HDN, de Data Sharing Coalition, de gezamenlijke netbeheerders en andere belanghebbenden naar een ontwerp en implementatie van deze use case. De use case wordt ontworpen om many-to-many bereik te vergemakkelijken, zodat alle consumenten hun energiedata op dezelfde manier kunnen delen met alle intermediairs en geldverstrekkers. Het doel is om in juni 2021 samen met verschillende partijen in het financiële domein Groene Leningen te lanceren.

Bevindingen van deze use case

Wil je meer weten over het use case design en onze inzichten over de context en schaalbaarheid van deze use case? Download dan ons rapport met daarin onze belangrijkste bevindingen tot nu toe.

 

Wil je meer weten over deze use case? Of heb je een interessant idee om nieuwe cross-sectorale use cases van datadelen te definiëren en te realiseren? Neem dan contact met ons op