Data-gedreven landbouw: het waardepotentieel van data voor melkveehouders

Verder lezen
data-driven agriculture

Data-gedreven landbouw: het waardepotentieel van data voor melkveehouders

De EU heeft ambitieuze (klimaat)doelen gesteld voor een toekomstbestendig voedselsysteem. Het inzichtelijk maken van data uit verschillende bronnen in de agrarische sector draagt bij aan het behalen van klimaatdoelstellingen en leidt tegelijkertijd tot nieuwe inzichten en waardecreatie voor de boer. In deze use case, die zich richt op de melkveeteelt, onderzoekt onze deelnemer Impact IoT Solutions, samen met onder andere HAN University of Applied Sciences, De Marke en de Data Sharing Coalition het waardepotentieel van nieuwe datastromen voor melkveehouderijen en de belangrijkste voorwaarden om nieuwe databronnen in de melkveehouderij te ontgrendelen.

Data delen is onderdeel van de Farm to Fork strategie

In de Europese Green Deal heeft De Europese Commissie zich tot doel gesteld om in 2050 van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken. Als onderdeel van de Europese Green Deal is de Farm to Fork-strategie ontwikkeld. Deze strategie schetst de kaders voor Europa om de transitie in te zetten naar een toekomstbestendig voedselsysteem; een van de belangrijkste drivers achter het behalen van Europese klimaatdoelstellingen. Hiertoe zal de EU de klimaatvoetafdruk van het voedselsysteem binnen Europa moeten verkleinen en de veerkracht van het voedselsysteem moeten versterken. Het tegengaan van het verlies aan biodiversiteit is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

De Farm to Fork strategie wordt momenteel uitgewerkt in concrete maatregelen die de basis zullen vormen voor nieuwe wet- en regelgeving. Een van maatregelen die de EU voorstelt is het inrichten van een digitale infrastructuur waarmee op grote schaal data kan worden gedeeld. Het delen van onder andere productie-, grondgebruik- en milieu-data draagt bij aan nieuwe inzichten en innovaties, waardoor landbouwbedrijven hun activiteiten slimmer en efficiënter kunnen inrichten.

Waardepotentieel van datadelen voor melkveehouderijen

In de agrarische sector is de melkveehouderij een van de domeinen met een innovatiepotentieel. Dit potentieel kan worden benut als meer data op en rondom de boerderij wordt ontgrendeld. Zo helpt de Kringloopwijzer, een initiatief van ZuivelNL (de ketenorganisatie van de Nederlandse zuivelsector), melkveehouders al bij het inzichtelijk maken van milieu- en klimaatprestaties. Melkveehouders kunnen onder hun eigen controle data uit verschillende bronnen verzamelen. Dit levert nieuwe inzichten op waardoor zij bijvoorbeeld een hogere grasopbrengst, minder mestafvoer en besparingen op de aankoop van ruwvoer of kunstmest kunnen realiseren.

Het potentieel van data delen wordt binnen de melkveehouderij echter nog onvoldoende benut. Dit komt omdat melkveehouders en andere actoren zoals veeartsen niet altijd de controle hebben over de beschikking en portabiliteit van data in systemen. Zo blijft de data die bijvoorbeeld melkmachines genereren veelal eigendom van de machineleverancier. Hierdoor heeft de melkveehouder onvoldoende controle over wat er met deze data gebeurt en te weinig mogelijkheid om de potentiële waarde ervan te ontgrendelen.

Ontgrendelen van (nieuwe) datastromen in een use case

Onze deelnemer Impact IoT Solutions heeft de ambitie om datadeeloplossingen te ontwikkelen voor melkveehouderijen en waardepotentieel van (nieuwe) datastromen te benutten. Hierbij ligt de de focus op het inzichtelijk maken van alle belangrijke Key Performance Indicators’s (KPI’s) van de boerderij in één overzicht. In samenwerking met onder andere HAN University of Applied Sciences, De Marke en de Data Sharing Coalition, onderzoekt Impact IoT Solutions in een use case welke (nieuwe) waarde het ontgrendelen van diverse soorten data voor melkveehouderijen kan opleveren. Het onderzoek richt zich op de gezondheid van het melkvee. In veel gevallen komt de melkveehouder er te laat achter dat er iets aan de hand is met één van zijn koeien. Door het toepassen van kunstmatige intelligentie, waarbij we gebruik maken van bewegingsdata, locatiedata en melkmachinedata onderzoeken we mogelijkheden om te voorspellen wanneer er iets met een dier aan de hand is. Daarnaast verkennen we aan welke belangrijke voorwaarden moet worden voldaan om dit op een voor de melkveehouder gecontroleerde en veilige manier te kunnen doen.

Meer controle voor de boer over data door nieuw juridisch kader

Een belangrijke voorwaarde voor het benutten van waardepotentieel is dat boeren de beschikking en controle krijgen over data in de machines en softwareprogramma’s waarvan ze gebruikmaken. Een herverdeling van datatoegangs- en gebruiksrechten, die momenteel zijn vastgelegd in het contract dat de boer heeft met verschillende leveranciers, lijkt daarin noodzakelijk. Momenteel is bijvoorbeeld onduidelijk wie de eigenaar is van de data van een machine op een melkveehouderij. Is dat de fabrikant of de boer? En wie mag deze data gebruiken en delen met derden, om er geld mee te verdienen of om nieuwe diensten te creëren of te gebruiken? Een ontwikkeling die hier duidelijkheid in kan scheppen is de EU Data Act. Deze heeft als doel om de toegang en portabiliteit van data in business-to-business contexten te verbeteren door het creëren van een juridisch framework.

Heb jij affiniteit met de agrarische sector en wil jij ons helpen met het definiëren en realiseren van use cases omtrent datadelen? Neem dan contact met ons op.