Word lid

Use cases

Verder lezen
Data Sharing Coalition

Use cases

De Data Sharing Coalition werkt aan een aantal cross-sectorale use cases, waarbij organisaties uit verschillende domeinen samen een use case definiëren en realiseren die nieuwe waarde creëert door het cross-sectoraal delen van data.

Naast deze nieuwe waardecreatie bieden deze use cases waardevolle, real-life inzichten in wat er nodig is om interoperabiliteit tussen verschillende datadeelinitiatieven te realiseren.

Dit draagt bij aan de ontwikkeling van de generieke afspraken die de Data Sharing Coalition wil realiseren. Praktische stappen richting deze afspraken zijn gezet middels de publicatie van het Data Sharing Canvas waarin de hoofdlijnen van deze afspraken worden verkend.

In de huidige scope van de Data Sharing Coalition worden in totaal vijf use cases ontwikkeld.

Sharing energy information with mortgage providers to include in mortgage applications

Groene Leningen

Met de toenemende adoptie van slimme meters is de hoeveelheid beschikbare data over energieverbruik in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze data wordt momenteel vooral gebruikt voor…

Verder lezen
Sharing shipment data with insurers for risk management

Vrachtdata delen met verzekeraars voor verbeterde processen en beter risicomanagement

In de internationale handel moeten grote hoeveelheden informatie worden uitgewisseld tussen relevante partijen om goederen binnen en over grenzen heen te verplaatsen. Momenteel zijn deze grote…

Verder lezen
Data Sharing Coalition

Benchmarking voor brancheorganisaties

Brancheorganisaties willen data gebruiken om branche-inzichten te verkrijgen en benchmarks te creëren. In veel sectoren wordt data echter nog niet gedeeld of handmatig gedeeld. Dit laatste kost…

Verder lezen

De Data Sharing Coalition staat altijd open voor nieuwe ideeën om cross-sectorale use cases te realiseren. Heb jij een interessant idee? Neem dan contact met ons op.