Word lid

Use cases

Verder lezen
Data Sharing Coalition

Use cases

De Data Sharing Coalition werkt aan een aantal cross-sectorale use cases, waarbij organisaties uit verschillende domeinen samen een use case definiëren en realiseren die nieuwe waarde creëert door het cross-sectoraal delen van data.

Naast deze nieuwe waardecreatie bieden deze use cases waardevolle, real-life inzichten in wat er nodig is om interoperabiliteit tussen verschillende datadeelinitiatieven te realiseren.

Dit draagt bij aan de ontwikkeling van een generiek Trust Framework dat de Data Sharing Coalition wenst te realiseren. In de huidige scope van de Data Sharing Coalition worden in totaal vijf use cases ontwikkeld. Op dit moment wordt er gewerkt aan twee use cases.

Sharing energy information with mortgage providers to include in mortgage applications

Groene leningen

HDN, een datadeelinitiatief voor het hypotheekdomein, en Netbeheer Nederland, de Nederlandse branchevereniging voor energienetbeheerders, onderzoeken hoe huiseigenaren data uit hun slimme meter…

Verder lezen
Sharing shipment data with insurers for risk management

Vrachtdata delen met verzekeraars voor risicomanagement

iSHARE, een datadeelinitiatief voor de logistiek, en Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse vereniging van verzekeringsmaatschappijen, ontwikkelen een use case waarbij data over logistieke…

Verder lezen

De Data Sharing Coalition staat altijd open voor nieuwe ideeën om cross-sectorale use cases te realiseren. Heb jij een interessant idee? Neem dan contact met ons op.