Use cases

Verder lezen
Data Sharing Coalition

Use cases

De Data Sharing Coalition werkt aan een aantal cross-sectorale use cases, waarbij organisaties (uit verschillende domeinen) samen een use case definiëren en realiseren die nieuwe waarde creëert door het delen van data.

Naast deze nieuwe waardecreatie bieden deze use cases aan de Data Sharing Coalition waardevolle, real-life inzichten in wat er nodig is om interoperabiliteit tussen verschillende organisaties, domeinen en/of datadeelinitiatieven te realiseren.

Dit draagt bij aan de ontwikkeling van de generieke afspraken die de Data Sharing Coalition wil realiseren. Praktische stappen richting deze afspraken zijn gezet middels de publicatie van het Data Sharing Canvas waarin de hoofdlijnen van deze afspraken worden verkend.

Ondersteuning door de Data Sharing Coalition bij het ontwikkelen van datadeel-use cases

Op basis van onze ervaring met het ontwikkelen van deze verschillende use cases, kan de Data Sharing Coalition je helpen bij het aanpakken van veelvoorkomende uitdagingen bij het ontwikkelen van datadeel-use cases. We bieden:

  • Diepgaande expertise over alle relevante onderwerpen en tools die moeten worden behandeld om een ​​succesvolle use case voor het delen van data te realiseren.
  • Neutrale begeleiding van workshops, omdat de Data Sharing Coalition een onafhankelijke partij is zonder direct belang bij jouw use case.
  • Resources zoals onze aanpak en tools, en ondersteuning van het projectteam van de Data Sharing Coalition.
  • Financiering van €20k per use case. De financiering is onder voorbehoud van voorwaarden zoals beschikbaarheid, in-kind investeringen en goedkeuring van onze stuurgroep.
  • Het uitlichten van jouw use case, de betrokken partijen en de resultaten via onze website en social media kanalen.
Sharing energy information with mortgage providers to include in mortgage applications

Groene Leningen

Met de toenemende adoptie van slimme meters is de hoeveelheid beschikbare data over energieverbruik in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze data wordt momenteel vooral gebruikt voor…

Verder lezen
Sharing shipment data with insurers for risk management

Vrachtdata delen met verzekeraars voor verbeterde processen en beter risicomanagement

In de internationale handel moeten grote hoeveelheden informatie worden uitgewisseld tussen relevante partijen om goederen binnen en over grenzen heen te verplaatsen. Momenteel zijn deze grote…

Verder lezen
Data Sharing Coalition

Benchmarking voor brancheorganisaties

Brancheorganisaties willen data gebruiken om branche-inzichten te verkrijgen en benchmarks te creëren. In veel sectoren wordt data echter nog niet gedeeld of handmatig gedeeld. Dit laatste kost…

Verder lezen
Data Sharing Coalition

Agrarische IoT-data delen tussen domeinen

De landbouwsector is de voedselbron van de samenleving en daarmee misschien wel een van de belangrijkste sectoren van onze economie. Desondanks heeft deze sector al jaren te maken met  het…

Verder lezen
Smart cleaning

Smart cleaning

Samen met FacilityApps en AMdEX ontwikkelt de Data Sharing Coalition een use case waarin sensordata van gebouwen wordt gedeeld met facilitair management- en schoonmaakpartijen om…

Verder lezen
human trafficking

Verbeterde monitoring van mensenhandel door het delen van inzichten

De private, publieke en civiele sector willen samenwerken bij het monitoren en bestrijden van mensenhandel. Belanghebbenden hebben echter te maken met belemmeringen als het gaat om regelgeving en…

Verder lezen
data-driven agriculture

Data-gedreven landbouw: het waardepotentieel van data voor melkveehouders

De EU heeft ambitieuze (klimaat)doelen gesteld voor een toekomstbestendig voedselsysteem. Het inzichtelijk maken van data uit verschillende bronnen in de agrarische sector draagt bij aan het…

Verder lezen
Unattended home delivery by controlled and scalable data sharing

Onbeheerde thuisbezorging door gecontroleerd en schaalbaar delen van data

(Online) shopping blijft groeien en de verwachtingen van klanten zijn hooggespannen. Volgens onderzoek van Parlement & Wetenschap, dat off- en online shopping vergelijkt, zal online shopping…

Verder lezen

De Data Sharing Coalition staat altijd open voor nieuwe ideeën om cross-sectorale use cases te realiseren. Heb jij een interessant idee? Neem dan contact met ons op.