Position Paper

Verder lezen

Position Paper

Naast de Data Sharing Coalition werken veel andere (Europese) initiatieven aan het realiseren van het maatschappelijke en economische potentieel van datadelen. Deze initiatieven hebben hun eigen focus, bijvoorbeeld op de infrastructuur of op het realiseren van use cases. Wat is het standpunt van de Data Sharing Coalition ten aanzien van het datadelen? En hoe verhoudt dit zich tot andere datadeelinitiatieven? In ons Position Paper hebben we, in samenwerking met de andere initiatieven, onze relatie met andere initiatieven uiteengezet om overeenkomsten, unieke aspecten en vervolgstappen te bepalen. Hierdoor kunnen we beter bijdragen aan een succesvolle realisatie van de data-economie en onze inspanningen optimaliseren.

Inzicht in de unieke focus van datadeelinitiatieven

Veel datadeelinitiatieven streven ernaar de waarde van data te ontsluiten door data op grote schaal te delen en opnieuw te gebruiken en tegelijkertijd datasoevereiniteit te waarborgen. Elk datadeelinitiatief heeft echter een unieke focus. We analyseerden de relatie tussen de Data Sharing Coalition en andere datadeelinitiatieven waarmee de Data Sharing Coalition regelmatig samenwerkt. Denk aan AMdEX, GAIA-X, de GoFAIR Foundation, iSHARE en de Nederlandse AI Coalitie die allemaal overkoepelende principes, standaarden of functionaliteiten bieden voor onderdelen van de data-economie.

Om voordelige resultaten voor alle betrokkenen te realiseren, moeten de Data Sharing Coalition en andere initiatieven met een vergelijkbare visie op datadelen, waar relevant, samenwerken aan use cases om de impact van deze use cases te optimaliseren. Door samen te werken aan use cases kan elk initiatief effectief bijdragen met behulp van zijn unieke expertise en leren van de praktische implementatie van de use cases. Meer bevindingen zijn te vinden in ons Position Paper.