Word lid

Over de Data Sharing Coalition

Verder lezen
Data Sharing Coalition

Over de Data Sharing Coalition

Wie wij zijn

De Data Sharing Coalition is een open en groeiend internationaal initiatief waarin een grote verscheidenheid aan organisaties samenwerkt om de waarde van cross-sectoraal datadelen te ontgrendelen.

Het initiatief is in januari 2020 gestart nadat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de markt had uitgenodigd om de samenwerking op te zoeken voor het cross-sectoraal delen van data. De Data Sharing Coalition, ondersteund door het ministerie, is hieruit voortgekomen.

Ons doel

Het doel van de Data Sharing Coalition is het stimuleren van cross-sectoraal delen van data onder controle van de rechthebbende(n) door het realiseren van interoperabiliteit tussen datadeelinitiatieven en het versterken van individuele initiatieven.

Onze principes

De Data Sharing Coalition hanteert de volgende zes kernprincipes die leidend zijn bij het uitvoeren van onze activiteiten en het realiseren van onze doelstellingen:

  1. Open en inclusief zijn: Elke geïnteresseerde partij kan deelnemen aan de Data Sharing Coalition
  2. Praktische resultaten opleveren: De Data Sharing Coalition zal functionele frameworks en faciliteiten opleveren die echte waarde bieden voor belanghebbenden van de data-economie en die hen zullen helpen versnellen op het gebied van datadelen
  3. Datasoevereiniteit bevorderen: De Data Sharing Coalition streeft ernaar ervoor te zorgen dat de rechthebbenden controle houden over hun data door dit als vereiste op te nemen in de use cases en frameworks
  4. Bestaande bouwstenen gebruiken: Alle frameworks en faciliteiten van de Data Sharing Coalition zullen waar mogelijk voortbouwen op internationale open standaarden, technologie en andere bestaande faciliteiten
  5. Collectieve governance toepassen: Alle frameworks en faciliteiten die door de Data Sharing Coalition worden geproduceerd, worden op transparante, consensusgestuurde wijze beheerd door een collectief van deelnemers van de Data Sharing Coalition
  6. Ethisch, maatschappelijk en compliant zijn: Alle activiteiten van de Data Sharing Coalition zijn in overeenstemming met maatschappelijke waarden en voldoen aan relevante wetgeving

Onze aanpak en activiteiten

Wij geloven dat de echte waarde van cross-sectoraal datadelen alleen kan worden ontgrendeld door samenwerking te bevorderen tussen een grote verscheidenheid aan relevante belanghebbenden. Binnen de Data Sharing Coalition onderzoeken en documenteren we generieke afspraken in ons Data Sharing Canvas voor het delen van data om harmonisatie in een gefragmenteerd landschap te bereiken. Ook definiëren en realiseren we cross-sectorale use cases en delen we kennis om de ontwikkeling van bestaande en nieuwe datadeelinitiatieven te ondersteunen.

In een doorlopend iteratief proces verkent en definieert de Data Sharing Coalition generieke afspraken over uiteenlopende onderwerpen die relevant zijn voor cross-sectoraal datadelen. Denk hierbij aan onderwerpen zoals technische standaarden, semantiek van data, juridische overeenkomsten en betrouwbare en herbruikbare digitale identiteiten. Deze afspraken worden vastgelegd in een generiek Trust Framework en beheerd door een bestuursorgaan bestaande uit deelnemers van de Data Sharing Coalition. De eerste praktische stappen richting deze afspraken zijn al gezet middels de publicatie van het Data Sharing Canvas, een document waarin de hoofdlijnen van deze afspraken worden verkend. Datadeelinitiatieven die de gemeenschappelijke afspraken in dit Trust Framework implementeren en naleven, zullen de eerste stap zetten naar interoperabiliteit met andere initiatieven en cross-sectoraal datadelen op grote schaal mogelijk maken voor hun gebruikers.

De Data Sharing Coalition werkt aan een aantal cross-sectorale use cases van datadelen, waarbij organisaties uit verschillende domeinen samen een use case definiëren en realiseren die nieuwe waarde creëert door het cross-sectoraal delen van data. Naast deze nieuwe waardecreatie bieden deze use cases waardevolle, real-life inzichten in wat er nodig is om interoperabiliteit tussen verschillende datadeelinitiatieven te realiseren.

Om de ontwikkeling van bestaande en nieuwe datadeelinitiatieven te ondersteunen, biedt de Data Sharing Coalition een platform voor gestructureerde kennisuitwisseling tussen de verschillende organisaties die onderdeel zijn van de Data Sharing Coalition-community. Naast maandelijkse kennisdelingsbijeenkomsten en een actief netwerk van organisaties die zich bezighouden met datadelen, zorgen we voor relevante content over bevindingen en mijlpalen van de Data Sharing Coalition en onze individuele deelnemers.

De Data Sharing Coalition is een open en groeiend initiatief dat organisaties verwelkomt die ons doel ondersteunen en samen willen versnellen. Wil je deelnemer worden van de Data Sharing Coalition? Lees verder.

Sander Middendorp | Voorzitter | CEO van SBR Nexus

Reinier van der Heijden | Vicevoorzitter | CEO van HDN