Onze resultaten

Verder lezen
Data Sharing Coalition

Onze resultaten

De Data Sharing Coalition is opgericht om de echte waarde van data te ontsluiten voor bedrijven en de maatschappij door (cross-sectoraal) datadelen op grote schaal te stimuleren. Sinds onze oprichting in januari 2020 hebben we resultaten behaald die bijdragen aan het behalen van dit doel. Op deze pagina vind je informatie over onze use cases, onze aanpak en tools, ons Data Sharing Canvas en ons Position Paper.

Datadeel-use cases

We hebben verschillende (cross-sectorale) datadeel-use cases gedefinieerd en gerealiseerd die praktische inzichten bieden in de waarde van datadelen tussen bedrijven. Daarnaast bieden deze use cases waardevolle en praktische inzichten in de barrières voor het delen van data. Door al deze inzichten te combineren kan de Data Sharing Coalition organisaties helpen de barrières voor het delen van data te overwinnen, wat de maatschappij zal helpen om de echte waarde van data te ontsluiten.

Onze aanpak en tools

Om de ontwikkeling van datadeel-use cases te ondersteunen heeft de Data Sharing Coalition een aanpak gecreëerd om use-cases te ontwikkelen, evenals verschillende tools om de veelvoorkomende problemen bij de ontwikkeling van use cases aan te pakken – van verkenning tot implementatie. Deze aanpak en de tools zijn gemaakt op basis van onze ervaring met het ontwikkelen van verschillende datadeel-use cases.

Data Sharing Canvas

Ons Data Sharing Canvas is een document dat een basis vormt voor afspraken rondom datadelen en kan worden gezien als een middel om vertrouwen en technische interoperabiliteit voor het delen van data tussen domeinen op grote schaal te vergemakkelijken. Het is ontwikkeld met behulp van de lessen uit onze use cases, expertise van onze deelnemers en analyse van bestaande datadeelinitiatieven. Het canvas omvat heuristieken om de business, juridische, operationele, functionele en technische voorwaarden vast te stellen waaronder data kan en mag worden gedeeld.

Position Paper

Er zijn naast de Data Sharing Coalition veel andere (Europese) initiatieven die beogen het maatschappelijke en economische potentieel van datadelen te realiseren. Elk van deze initiatieven heeft een eigen focus. Door duidelijkheid te scheppen over de focus van de Data Sharing Coalition ten opzichte van andere Europese datadeelinitiatieven kunnen we beter bijdragen aan een succesvolle realisatie van de data-economie. In dit Position Paper zetten we onze relatie met andere initiatieven uiteen om overeenkomsten, unieke aspecten en vervolgstappen te bepalen om onze inspanningen te optimaliseren. Dit Position Paper is gecreëerd  in samenwerking met deze initiatieven.