Use Case Playbook

Verder lezen

Use Case Playbook

Nieuwe datadeel-use cases helpen om procesefficiëntie te verbeteren, producten en/of diensten te ontwikkelen en/of verbeteren of risico inschattingen te optimaliseren. Afgezien van deze zakelijke voordelen, hebben datadeel-use cases vaak ook een positieve maatschappelijke impact met betrekking tot het verbeteren van duurzaamheid, gezondheid, armoede, gelijkheid en de circulaire economie. Het ontwikkelen van een nieuwe datadeel-use case is vaak een complexe onderneming vanwege de uitdagingen die ermee gepaard gaan. Denk aan het identificeren van relevante kansen, het definiëren van een duidelijke scope en het beoordelen van de waarde voor alle betrokken belanghebbenden.

De eerste fase van onze use case-ontwikkelaanpak is de verkenningsfase. Tijdens deze fase wordt het Use Case Playbook gebruikt om een scope van de use case vast te stellen en om het waardepotentieel te identificeren. De stapsgewijze benadering versnelt het genereren, beoordelen en realiseren van nieuwe en schaalbare datadeel-use cases.

Het Use Case Playbook biedt een uitgebreid, gestructureerd proces van vijf stappen die helpen om op een succesvolle manier het waardepotentieel en de scope van de use case te identificeren:

  1. Use case generatie: identificeer kansen of uitdagingen waarbij data delen kan helpen tot het vormgeven van een oplossing of verbetering
  2. Use case scoping: definieer welke data gedeeld wordt en welke actoren hierbij betrokken zijn.
  3. Use case-potentieel: beoordeel de potentiële waarde van je use-case om de haalbaarheid te bepalen
  4. Use case interactie complexiteit: bepaal de complexiteit van het opbouwen van vertrouwen en interoperabiliteit in de use case.
  5. Use case realisatie: beslis of je deze use case wilt ontwikkelen en definieer een aanpak voor realisatie van de use case

Heb je het Use Case Playbook ingevuld? Tijdens fase 2 van onze use case ontwikkelaanpak, de ontwerpfase, kun je gebruik maken van onze Use Case Blueprint. En tijdens de derde fase, de implementatiefase, kun je onze Use Case Implementation Guide gebruiken.

Wil je jouw use case bespreken met ons projectteam? Neem contact met ons op.