Use Case Implementation Guide

Verder lezen

Use Case Implementation Guide

Het waarde potentieel van een datadeel-use case voor organisaties en de samenleving kan alleen worden gerealiseerd als een use case wordt geïmplementeerd. Na het voltooien van de verkenningsfase met behulp van het Use Case Playbook en de ontwerpfase met behulp van de Use Case Blueprint, kan de derde fase van onze use case-ontwikkelaanpak beginnen: de implementatiefase.

De Use Case Implementation Guide is een tool die je gedetailleerde vereisten geeft over hoe afspraken moeten worden geïmplementeerd om tot een use case pilot te komen. Het richt zich op een veelvoorkomend archetype voor het delen van data, waarbij data wordt gedeeld tussen een data provider en een data consumer, op basis van goedkeuring door de eigenaar van de data. Het biedt een basis voor vereisten voor de functionele en technische implementatie van jouw datadeel-use case. Voorbeelden zijn vereisten over hoe API’s moeten worden opgezet, inclusief identificatie, authenticatie en autorisatie, beveiliging en technische elementen. De Use Case Implementation Guide is gebaseerd op open standaarden en afgestemd op bestaande standaarden voor het delen van gegevens (iSHARE, International Data Spaces Association) en implementaties waar van toepassing en relevant.

Je kunt de Use Case Implementation Guide in vier stappen toepassen:

  1. Bepaal het archetype van jouw use case en analyseer de overlap met het archetype dat wordt belicht in de Use Case Implementation Guide.
  2. Bepaal hoe verschillende elementen van de Use Case Implementation Guide in jouw use case kunnen worden toegepast door het interactiemodel in detail te begrijpen.
  3. Hergebruik relevante elementen van de Use Case Implementation Guide om interoperabiliteit (en mogelijk schaalbaarheid) voor de data-deel use te waarborgen.
  4. Analyseer de overwegingen voor schaalbaarheid om te bepalen of deze van toepassing zijn op jouw use case.

Wil je jouw use case bespreken met ons projectteam? Neem contact met ons op.