Use Case Blueprint

Verder lezen

Use Case Blueprint

Het realiseren van nieuwe datadeel-use cases kan nieuwe waarde creëren voor veel organisaties. Na afronding van de verkenningsfase, waarin het Use Case Playbook wordt gebruikt, begint met de ontwerpfase de volgende fase van onze use case-ontwikkelaanpak. Hierin wordt de Use Case Blueprint gebruikt. De Use Case Blueprint is bedoeld om je te ondersteunen bij het ontwerpen van jouw datadeel-use case, waarbij er aandacht is voor het tot stand brengen van vertrouwen en toekomstige schaalbaarheid. Het document helpt je bij het maken van ontwerpkeuzes over alle onderwerpen die relevant zijn voor jouw datadeel-use case. Bijvoorbeeld over de afspraken die gemaakt moeten worden over het businessmodel, governance of contracten. Al deze aspecten spelen een belangrijke rol bij het creëren van het vertrouwen wat nodig is om de use case te realiseren en bij te dragen aan het succes ervan. Dit betekent dat veel verschillende onderwerpen worden besproken en overeengekomen door alle betrokken actoren.

De Use Case Blueprint biedt een aanpak, bestaande uit drie stappen, om alle noodzakelijke ontwerpkeuzes over relevante onderwerpen te maken:

  1. Scope en ambitie: definieer een scope en doel voor jouw datadeel-use case om focus te creëren voor de volgende stappen. Zorg ervoor dat alle betrokken belanghebbenden de ambitie, context en toekomstperspectieven van de use case begrijpen en onderschrijven.
  2. Functionaliteiten: bepaal de vereiste functionaliteiten om jouw use case mogelijk te maken en om een basis te bieden voor het nemen van gedetailleerde beslissingen in de volgende stap.
  3. Facilitatoren: ontwikkel de afspraken die nodig zijn om noodzakelijke functionaliteiten mogelijk te maken. Vorm de vereisten voor actoren die betrokken zijn bij de use cases die klaar zijn voor implementatie.

Deze drie stappen uit de Blueprint resulteren in een lijst met high-level vereisten die als startpunt dienen voor de volgende fase, implementatie van de datadeel-use case.

Wil je jouw use case bespreken met ons projectteam? Neem contact met ons op.