Onze aanpak en tools

Verder lezen
Data Sharing Coalition approach and tools

Onze aanpak en tools

De Data Sharing Coalition werkt aan het realiseren van meerdere (sectoroverschrijdende) datadeel-use cases. In deze use cases definiëren en realiseren organisaties uit verschillende domeinen en sectoren samen een use case waarin zij nieuwe waarde creëren door data te delen. Daarnaast geven de use cases inzicht in wat nodig is om interoperabiliteit tussen partijen te realiseren om datadelen te faciliteren. Dit ondersteunt de ontwikkeling van generieke afspraken voor het delen van data die de Data Sharing Coalition wil realiseren.

Op basis van onze ervaring met het ontwikkelen van deze verschillende use cases, biedt de Data Sharing Coalition ondersteuning en verschillende tools om de veelvoorkomende uitdagingen bij het ontwikkelen van datadeel-use cases aan te pakken.

Introductie van onze aanpak

Om de kans op succes van use cases te vergroten wordt er stapsgewijs aan de ontwikkeling gewerkt in een gefaseerde aanpak. Deze aanpak draagt bij aan het krijgen van commitment van de juiste stakeholders op de juiste momenten in de ontwikkeling van een use case. De aanpak is vormgegeven op basis van gemeenschappelijke uitdagingen die zijn geïdentificeerd per fase in de ontwikkeling van onze use-cases tot dusver. De use case-aanpak van de Data Sharing Coalition bestaat uit drie fasen.

  1. Verkennen: identificeer de waarde van het delen van data in een use case en welke stakeholders nodig zijn om datadelen te realiseren in een use case
  2. Ontwerpen: ontwerp de afspraken, tools en processen die nodig zijn om vertrouwen te creëren dat nodig is voor het delen van data in een use case
  3. Implementeren: maak en implementeer de afspraken, tools en processen die nodig zijn om het delen van data in een use case te realiseren

Deze aanpak wordt altijd afgestemd op basis van de context van de use case.

Fase 1 – Verkennen

In de eerste fase van de ontwikkeling van een use case begeleidt de Data Sharing Coalition bedrijven bij het zetten van verschillende stappen om een ​​datadeel-use case op te zetten. Het doel van deze fase is om een ​​duidelijke scope van de use case vast te stellen en de potentiële impact ervan te identificeren. Dit wordt bereikt door actieve bijdrage aan een aantal workshops met het Data Sharing Coalition-projectteam en marktonderzoek (bijvoorbeeld interviews en deskresearch). Tijdens dit proces helpen we je de use case te structureren en helder te formuleren. Je kunt een idee krijgen van dit proces in ons Use Case Playbook. Na het afronden van dit proces plaatsen we een nieuwsartikel op de website van de Data Sharing Coalition.

Neem gerust contact met ons op zodra je de eerste versie van het Use Case Playbook ingevuld hebt. Dan helpen we je graag bij het ontwikkelen van je use case.

Fase 2 – Ontwerp

In de tweede fase van de ontwikkeling van een use case werken we met een groep stakeholders die alle actoren vertegenwoordigt die bij de use case zijn betrokken. Zo wordt een overzicht gemaakt van alle relevante onderwerpen in een use case-ontwerp. Het doel van deze fase is om tot een kwalitatief hoogwaardig ​​use case-ontwerp te komen: een ontwerp dat alle elementen omvat die nodig zijn om het noodzakelijke onderlinge vertrouwen tot stand te brengen en een use case te creëren die klaar is voor schaalbaarheid in de toekomst. Het use case-ontwerp kan worden gebruikt bij het aanvragen van financiering voor de implementatie en het laat zien dat alle relevante onderwerpen die nodig zijn voor vertrouwen zijn overwogen. Door workshops te organiseren met alle relevante stakeholders en door onze Blueprint toe te passen, maak je het ontwerp voor de use case. In de workshops wordt het BLOFT-model gebruikt om een ​​overzicht te maken van alle onderwerpen die relevant zijn voor jouw use case. BLOFT staat voor de onderwerpen Business, Legal, Operational, Functional en Technical. Een onderwerp dat bijvoorbeeld in overweging moet worden genomen bij Business zijn vergoedingsstructuren, voor Legal wordt gekeken naar governance en voor Functional naar privacy-features. Download onze Blueprint voor meer voorbeelden.

Bovendien kan de Data Sharing Coalition je ondersteunen om ervoor te zorgen dat aan alle contextuele criteria wordt voldaan voordat je naar de implementatiefase gaat. Hierbij valt te denken aan ondersteuning bij het organiseren van financiering, het betrekken van voldoende stakeholders of het creëren van bewustwording van de waarde van de use case.

Fase 3 – Implementeren

In de derde fase van use case-ontwikkeling werken alle betrokken stakeholders aan de implementatie van de use case om een eerste datadeel transactie te faciliteren. Na uitvoering van de benodigde afspraken is er een live pilot van jouw use case. De tool die je in deze fase helpt, is onze Use Case Implementation Guide (UCIG). Dit document is gebaseerd op de lessen die tot nu toe zijn geleerd uit onze Green Loans use case en geeft je vereisten voor de functionele en technische implementatie van jouw use case. Dit helpt je om interoperabiliteit en schaalbaarheid in de toekomst te garanderen.

De voordelen van ondersteuning door de Data Sharing Coalition bij het ontwikkelen van datadeel-use cases

De Data Sharing Coalition biedt:

  • Diepgaande expertise over alle relevante onderwerpen en tools die moeten worden behandeld om een ​​succesvolle use case voor het delen van data te realiseren.
  • Neutrale begeleiding van workshops, omdat de Data Sharing Coalition een onafhankelijke partij is zonder direct belang bij jouw use case.
  • Resources zoals de hierboven beschreven processen en tools en geïnvesteerde uren door het projectteam van de Data Sharing Coalition.
  • Financiering van €20k per use case. De financiering is onder voorbehoud van voorwaarden zoals beschikbaarheid, in-kind investeringen en goedkeuring van onze stuurgroep.
  • Het uitlichten van jouw use case, de betrokken partijen en de resultaten via onze website en social media kanalen.

Zo helpen wij jou bij het creëren van use cases voor het delen van data. Heb je een interessant idee voor een (sectoroverschrijdende) use case voor het delen van data? En wil je deze ontwikkelen in samenwerking met de Data Sharing Coalition of meer weten over onze aanpak? Neem contact op en start jouw datadeel-use case ontwikkeling.