Word lid

Lid worden van de Data Sharing Coalition

Verder lezen
Data Sharing Coalition

Lid worden van de Data Sharing Coalition

Waarom deelnemen?

Wil jij:

 • De echte waarde van cross-sectoraal datadelen ontgrendelen door het stimuleren van uniform en veilig cross-sectoraal datadelen onder controle van de rechthebbende(n)?
 • Kennis vergaren en delen over (cross-sectoraal) datadelen?
 • Cross-sectorale use-cases met betrekking tot datadelen definiëren en realiseren?
 • Deel uitmaken van een open en betrokken community die je netwerk zal verrijken?

Registreer je dan als deelnemer van de Data Sharing Coalition.

Bijdrage van deelnemers

We verwachten van onze deelnemers dat zij actief bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de Data Sharing Coalition. De hoeveelheid tijd die u investeert is afhankelijk van de activiteiten waaraan u deelneemt. Deelnemers kunnen:

 • Bijdragen aan de definitie en realisatie van cross-sectorale use cases met betrekking tot datadelen
 • Input en expertise bieden voor de ontwikkeling van generieke afspraken voor datadelen (Data Sharing Canvas)
 • Kennisuitwisseling over (cross-sectoraal) datadelen stimuleren

Verschillende soorten participatie

Binnen de Data Sharing Coalition hebben we verschillende rollen en niveaus van betrokkenheid voor deelnemers gedefinieerd. We verwachten van onze deelnemers dat ze een bepaalde hoeveelheid tijd investeren in de Data Sharing Coalition op basis van de activiteiten waar ze betrokken bij willen zijn. Dit varieert van deelname aan kennisdelingssessies tot actieve bijdrage aan de ontwikkeling van use cases en de generieke afspraken. Op deze manier kan elk type organisatie deelnemen en optimaal bijdragen aan de doelstellingen van de Data Sharing Coalition.

Deelnemer worden

Geïnteresseerde organisaties kunnen zich aansluiten bij de Data Sharing Coalition door de volgende vier eenvoudige stappen te volgen:

 1. De organisatie neemt contact op met het projectteam van de Data Sharing Coalition door een e-mail te sturen naar: info@datasharingcoalition.eu
 2. Er wordt een kennismakings-/intakegesprek gepland om kennis te maken en de details van de deelname te bespreken (rol en niveau van betrokkenheid)
 3. De organisatie bevestigt haar deelname, overeengekomen rol en niveau van betrokkenheid
 4. De organisatie is officieel deelnemer van de Data Sharing Coalition en wordt uitgenodigd voor alle relevante meetings