Lid worden van de Data Sharing Coalition

Verder lezen
Data Sharing Coalition

Lid worden van de Data Sharing Coalition

De Data Sharing Coalition is een open en groeiend internationaal initiatief waarin een grote verscheidenheid aan organisaties samenwerkt om de waarde van (cross-sectoraal) datadelen te ontgrendelen.

Waarom deelnemen aan de Data Sharing Coalition?

Wil jij:

 • (Cross-sectorale) datadeel-use cases definiëren en realiseren met ondersteuning van experts en tools?
 • De waarde van data helpen ontsluiten door mechanismen te ontwikkelen voor (cross-sectoraal) datadelen onder controle van de rechthebbende(n)?
 • Kennis vergaren en delen over (cross-sectoraal) datadelen?
 • Deel uitmaken van een open en betrokken community die jouw netwerk zal verrijken?
 • Deelnemen aan verschillende activiteiten georganiseerd door de Data Sharing Coalition om de samenwerking met haar deelnemers te faciliteren?

Bijdrage van deelnemers

We verwachten van onze deelnemers dat zij actief bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de Data Sharing Coalition. Deelnemers kunnen:

 • Een (cross-secotrale) datadeel-use case ontwikkelen
 • Kennis over en ervaring met (cross-secotraal) datadelen delen
 • Leren van andere deelnemers en experts
 • Input en expertise bieden om het harmonisatiepotentieel tussen data spaces te bepalen
 • Deelnemen aan kennisdeelsessies om bij te dragen aan de totstandkoming van de generieke afspraken

Deelnemer worden

Geïnteresseerde organisaties kunnen zich aansluiten bij de Data Sharing Coalition door de volgende vier eenvoudige stappen te volgen:

 1. Neem contact op met het projectteam van de Data Sharing Coalition om interesse te tonen om lid te worden door een e-mail te sturen naar: info@datasharingcoalition.eu
 2. Neem deel aan een kennismakingsgesprek/intakegesprek om kennis te maken en de invulling van deelname te bespreken (rol en inzet)
 3. Bevestig de deelname, overeengekomen rol en mate van betrokkenheid
 4. Je bent officieel deelnemer en wordt uitgenodigd voor alle relevante vergaderingen