Onze deelnemers

Verder lezen
participants

Onze deelnemers

De doelen van de Data Sharing Coalition omvatten de gehele digitale economie, en dus hebben we een diverse groep deelnemers uit allerlei sectoren en domeinen. Onze deelnemers, variërend van brancheverenigingen en standaardisatie-instellingen tot infrastructuuraanbieders, vertegenwoordigen duizenden organisaties die data delen. Samen kunnen ze een verschil maken in de manier hoe we data delen in de toekomst.

Wil jij je ook aansluiten?

Agiliz

Agiliz is een datagedreven bedrijf dat oplossingen en diensten levert om de kloof tussen data en bedrijfsdoelstellingen te dichten

Amsterdam Economic Board

De Amsterdam Economic Board is een netwerk van organisaties die werken aan innovaties voor de metropool van morgen

Avelution

Avelution is een system integrator actief binnen de gebouwde omgeving die zich richt op performance monitoring van gebouwen en het borgen van de performance/kwaliteitseisen

BISS

BISS (Brightlands Institute for Smart Society) past de academische kennis en expertise van de Universiteit Maastricht op het gebied van datawetenschap toe op maatschappelijke en zakelijke uitdagingen

BlueGen.ai

BlueGen.ai, een op AI gebaseerd platform voor het genereren van synthetische data, biedt een oplossing die uit echte data privacyveilige data genereert die eruitziet en zich gedraagt als het origineel

Branchkey

Branckey is een startup die de distributie van kunstmatige intelligentie automatiseert

cheqd

cheqd is een toonaangevend technologiebedrijf dat individuen en organisaties volledige controle geeft over hun data door middel van self-sovereign identity (SSI)

Connect2Trust

Connect2Trust biedt een veilige en vertrouwde omgeving waarbinnen publieke en private organisaties gevoelige en vertrouwelijke informatie over cyberdreigingen en best practices kunnen analyseren en uitwisselen

Cronos Amsterdam

De Cronos Group bestaat uit meer dan 500 innovatieve tech bedrijven en Cronos Amsterdam fungeert als de hub voor de bedrijven in deze regio

Dell Technologies

Dell Technologies is een toonaangevende, wereldwijd actieve end-to-end technology provider van essentiële infrastructuur voor digitale business- en IT-transformatie

Dexes

Nederlandse startup Dexes biedt een veilige third-party oplossing om het delen van data tussen publieke en private partijen makkelijk te maken

Digie

Digie is een gespecialiseerd adviesbureau dat werkt aan wereldwijde uitdagingen en dat digitaal vertrouwen biedt

Doccle

Doccle is een digitaal, community-gedreven en domeinoverschrijdend consumentenplatform waarmee consumenten documenten en data kunnen ontvangen, verwerken en opslaan

Eclipse

Eclipse ontwikkelt en faciliteert Customer Communication Management as a Service om toegevoegde waarde te bieden en goede klantervaringen te leveren

ECP

ECP is een platform waar overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis uitwisselen en samenwerken aan de ontwikkeling van de Nederlandse informatiemaatschappij

Eindhoven AI Systems Institute

Het Eindhoven AI Systems Institute (EAISI) is de verzamelplek voor alle data science en AI-gerelateerde activiteiten van de TU Eindhoven. Onderzoekers uit verschillende faculteiten werken samen om nieuwe en interessante AI-toepassingen te creëren die een directe impact hebben op vraagstukken van vandaag de dag

EDI4STEEL

EDI4STEEL is een standaard waarmee producenten, handelaren en eindgebruikers in de EU staalindustrie veilig data kunnen delen. Organisaties delen op een gemakkelijke en veilige manier data, waardoor ze efficiënter werken en hiermee tijd en geld besparen

Enable U

Enable U is een leverancier van toonaangevende integratie- en API-beheeroplossingen

Equinix

Equinix verbindt 's werelds toonaangevende bedrijven en overheden met haar klanten, medewerkers en partners in ruim 180 datacenters en in meer dan 40 markten wereldwijd

Exact

Exact ontwikkelt en levert cloud business software voor het midden- en kleinbedrijf en accountantskantoren

FOCWA

FOCWA is de brancheorganisatie voor bedrijven die zich bezighouden met schadeherstel aan ruiten en voertuigen

Fortierra

Fortierra levert hoogwaardige, innovatieve dataproducten aan verschillende partijen in de vastgoedketen

Gaia-X Hub the Netherlands

Gaia-X is een Europees initiatief dat een federatieve en veilige data-infrastructuur ontwikkelt, bestaande uit 17 nationale Gaia-X hubs en de Nederlandse hub is daar één van

GO FAIR

GO FAIR is een bottom-up, stakeholder-gedreven en self-governed initiatief dat tot doel heeft de FAIR-dataprincipes te implementeren (Findability, Accessibility, Interoperability, Reuse)

GreenlinQdata

GreenlinQdata ondersteunt telers in de land- en tuinbouw met registratie en rapportage van al hun data

HDN

HDN maakt het voor consumenten mogelijk om snel, veilig en voordelig hun hypotheek en aanverwante producten af te sluiten

Impact IoT Solutions

Impact IoT Solutions ontwikkelt slimme IoT-oplossingen met een team van visionairs, ingenieurs, developers en studenten

INNOPAY

INNOPAY is een adviesbureau gespecialiseerd in digitale transacties dat bedrijven helpt om het volledige potentieel te benutten van het tijdperk van digitale transacties

International Data Spaces Association (IDSA)

De IDSA is een coalitie van meer dan 130 organisaties die nastreven dat alle organisaties zelf de gebruiksregels bepalen en de volledige waarde van hun data realiseren in veilige, vertrouwde en gelijkwaardige partnerships

iSHARE

iSHARE is een trust framework voor data spaces dat vertrouwen en datasoevereiniteit mogelijk maakt, zowel generiek als sectoroverschrijdend

Knights Analytics

Het Knights Analytics-platform lost complexe data-uitdagingen op, waardoor klanten gemakkelijk meerdere ongestructureerde databronnen kunnen combineren tot geaggregeerde kennis en inzichten.

KPN

KPN is leverancier van telecommunicatie- en ICT-diensten en biedt consumenten vaste en mobiele telefonie, internet en televisie

Linksight

Linksight biedt multi-party computation (MPC) om op een veilige en privacyvriendelijke manier analyses uit te voeren op de data van meerdere partijen

MaaS-Lab

Het MaaS-Lab is een samenwerkingsverband van verschillende partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van MaaS in Nederland

Maastricht University Institute of Data Science

Maastricht University Institute of Data Science streeft ernaar om onderzoeksproblemen aan te pakken door te werken met multidisciplinaire teams bestaande uit studenten, onderzoekers, partners en stakeholders binnen en buiten Universiteit Maastricht

MedMij

MedMij is een Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgaanbieders, -leveranciers en -gebruikers

MFFBAS

Het Marktfaciliteringsforum (MFF) is een onafhankelijke bemiddelaar voor de uitwisseling van energiedata. De afspraken die binnen het MFF worden gemaakt, worden geïmplementeerd en gemonitord door het Beheerder Afspraken Stelsel (BAS)

Mylette

Mylette is een dienstverlener en biedt Consulting, Solutions & Services voor de financiële sector

MyReports

MyReports zet ongeorganiseerde en veelzijdige data om in een uniform formaat, zodat organisaties de beste beslissingen kunnen nemen

NEN

NEN is een Nederlands kennisnetwerk dat verschillende soorten standaarden ontwikkelt en implementeert

Netbeheer Nederland

Netbeheer Nederland is de brancheorganisatie van de Nederlandse nationale en regionale elektriciteit- en gasnetbeheerders

Nederlandse AI Coalitie

De Nederlandse AI Coalitie zet zich in om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven met elkaar te verbinden

Ockto

Ockto is een platform waarmee mensen hun persoonsgegevens veilig kunnen delen met autoriteiten

Pinsent Masons

Pinsent Masons is een internationaal advocatenkantoor met een strategische focus op de energie-, infrastructuur-, financiële dienstverlening-, onroerend goed- en geavanceerde productie- en technologiesectoren

PLTFRM

PLTFRM biedt een marktplaats waar organisaties bewezen oplossingen van gespecialiseerde IT-serviceproviders kunnen selecteren en combineren

Publiek Vervoer

Publiek Vervoer is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe en het OV-bureau Groningen Drenthe dat als doel heeft het vervoerssysteem in deze regio's efficiënter te maken

Rabobank

Rabobank is een financiële dienstverlener die werkt volgens coöperatieve principes

Roseman Labs

Roseman Labs biedt een gedecentraliseerde oplossing voor data analytics waarmee organisaties data van meerdere partijen kunnen analyseren met behulp van vertrouwelijke computingsoftware

SAE ITC

SAE ITC bestaat uit onafhankelijke consortiumprogramma's en de leden zijn publieke en particuliere organisaties die samenwerken om innovatieve oplossingen te ontwikkelen

SBR Nexus

SBR Nexus ontwikkelt en beheert marktstandaarden voor het uitwisselen van zakelijke data tussen bedrijven, organisaties en financiële instellingen

Skarp

Skarp helpt woningcorporaties bij het verzamelen, presenteren en aanleveren van management- en verantwoordingsinformatie

SURF

SURF is een coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen waarin de leden hun krachten bundelen om de best mogelijke digitale diensten in te kopen of te ontwikkelen

Sustainable Rescue Foundation

De Sustainable Rescue Foundation is een onafhankelijke organisatie die zich actief inzet voor de bestrijding van mensenhandel

TanQyou

TanQyou is een mobiliteitsplatform dat innovatie op het gebied van mobiliteitsdiensten stimuleert

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de Nederlandse vereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en technische retailers

The Chain Never Stops

Met The Chain Never Stops heeft een ketenregisseur controle over zijn bedrijfsprocessen en ketens binnen het hele bedrijf

Thuiswinkel.org

Thuiswinkel.org is een digital commerce netwerk voor (web)winkels die producten en/of diensten verkopen

Universiteit van Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam is een van de grootste universiteiten in Europa en een internationaal toonaangevende onderzoeksinstelling

UNSense

UNSense is an arch tech company founded by architectural firm UNStudio

Verbond van Verzekeraars

Verbond van Verzekeraars is de branchevereniging van Nederlandse schade- en levensverzekeraars

Visma Connect

Visma Connect maakt de duurzame samenleving mogelijk door het vereenvoudigen en automatiseren van betrouwbare verantwoordingsrapportages

WeCity

WeCity vergroot de leefbaarheid van steden door smart city-oplossingen te ontwikkelen en te integreren in de openbare ruimte

Weolcan

Weolcan helpt organisaties om een digital enterprise te worden via de pijlers Cloud Strategy, Cloud Governance en Cloud Technology
Geen deelnemers gevonden.