Data Sharing Canvas

Verder lezen

Data Sharing Canvas

Wanneer data op grote schaal en tussen domeinen wordt gedeeld, kan dit leiden tot een extra BBP-groei van maximaal 1%. Om het delen van data op een eenvoudige en veilige manier te faciliteren, zijn geharmoniseerde afspraken tussen deze domeinen nodig.

Data Sharing Canvas: een basis voor afspraken om data op grote schaal te delen

Het Data Sharing Canvas is een document dat een basis vormt voor afspraken rondom datadelen en dient als een middel om vertrouwen en technische interoperabiliteit te bevorderen voor het op grote schaal delen van data tussen domeinen. Deze generieke afspraken hebben betrekking op de business, juridische, operationele, functionele en technische voorwaarden waaronder data kan en mag worden gedeeld. Voorbeelden van onderwerpen zijn rollen en verantwoordelijkheden, governance, beveiligingsstandaarden, incidentbeheer en functionele scope.

Experts van onze deelnemers hebben een bijdrage geleverd aan dit document. Bovendien hebben de lessen uit onze datadeel-use cases en de analyse van bestaande datadeelinitiatieven de essentiële inzichten opgeleverd die zijn gedocumenteerd in ons Data Sharing Canvas.

Volgende stappen: het Data Sharing Canvas onderbouwen met inzichten uit use cases

In de toekomst zal het Data Sharing Canvas verder worden onderbouwd met inzichten die zijn ontleend aan praktische datadeel-use cases die de Data Sharing Coalition heeft gerealiseerd. Het Data Sharing Canvas legt de basis voor een soft infrastructuur om data te delen tussen sectoren, die we in 2025 willen opleveren. Deze infrastructuur verlaagt de drempel voor organisaties die data willen delen door het creëren van vertrouwen en technische interoperabiliteit met hun datadeel-partners.

Wil je hulp bij de datadeel-use case van jouw (organisatie)? Wil je leren van andere organisaties? Of heb je een interessant idee voor een use case? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.