Word lid

De echte waarde van data ontgrendelen

De echte waarde van data kan alleen worden gerealiseerd als data wordt gedeeld en hergebruikt in de gehele digitale economie. De Data Sharing Coalition is een samenwerkingsinitiatief dat tot doel heeft deze waarde te ontgrendelen door organisaties in staat te stellen gemakkelijk data te delen tussen domeinen en sectoren.

Lees meer
Data Sharing Coalition

Wie wij zijn

De Data Sharing Coalition is een open en groeiend internationaal initiatief waarin een grote verscheidenheid aan organisaties samenwerkt om het cross-sectoraal delen van data te vereenvoudigen. Bekijk ons verhaal in video.

Lees meer
Data Sharing Coalition

Ons doel

Het doel van de Data Sharing Coalition is het stimuleren van cross-sectoraal delen van data onder controle van de rechthebbende(n) door het realiseren van interoperabiliteit tussen datadeelinitiatieven en het versterken van individuele initiatieven.

Lees meer
Joining the Data Sharing Coalition

Onze principes

De Data Sharing Coalition heeft zes kernprincipes gedefinieerd die leidend zijn bij het uitvoeren van onze activiteiten en het realiseren van onze doelstellingen:

1. Open en inclusief zijn
2. Praktische resultaten opleveren
3. Datasoevereiniteit bevorderen
4. Bestaande bouwstenen gebruiken
5. Collectieve governance toepassen
6. Ethisch, maatschappelijk en compliant zijn

Lees meer
Our principles

Onze aanpak en activiteiten

Binnen de Data Sharing Coalition onderzoeken en documenteren we generieke afspraken voor het delen van data in ons Data Sharing Canvas, definiëren en realiseren we cross-sectorale use cases en delen we kennis om de ontwikkeling van bestaande en nieuwe datadeelinitiatieven te ondersteunen.

Lees meer

De Data Sharing Coalition werkt aan verschillende cross-sectorale use cases. Organisaties uit verschillende domeinen definiëren en realiseren samen een use case die nieuwe waarde creëert door het cross-sectoraal delen van data.

Sharing energy information with mortgage providers to include in mortgage applications

Groene Leningen

Met de toenemende adoptie van slimme meters is de hoeveelheid beschikbare data over energieverbruik in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze data wordt momenteel vooral gebruikt voor…

Verder lezen
Sharing shipment data with insurers for risk management

Vrachtdata delen met verzekeraars voor verbeterde processen en beter risicomanagement

In de internationale handel moeten grote hoeveelheden informatie worden uitgewisseld tussen relevante partijen om goederen binnen en over grenzen heen te verplaatsen. Momenteel zijn deze grote…

Verder lezen
Data Sharing Coalition

Benchmarking voor brancheorganisaties

Brancheorganisaties willen data gebruiken om branche-inzichten te verkrijgen en benchmarks te creëren. In veel sectoren wordt data echter nog niet gedeeld of handmatig gedeeld. Dit laatste kost…

Verder lezen
Data Sharing Coalition

Agrarische IoT-data delen tussen domeinen

De landbouwsector is de voedselbron van de samenleving en daarmee misschien wel een van de belangrijkste sectoren van onze economie. Desondanks heeft deze sector al jaren te maken met  het…

Verder lezen
Smart cleaning

Smart cleaning

Samen met FacilityApps en AMdEX ontwikkelt de Data Sharing Coalition een use case waarin sensordata van gebouwen wordt gedeeld met facilitair management- en schoonmaakpartijen om…

Verder lezen
human trafficking

Verbeterde monitoring van mensenhandel door het delen van inzichten

De private, publieke en civiele sector willen samenwerken bij het monitoren en bestrijden van mensenhandel. Belanghebbenden hebben echter te maken met belemmeringen als het gaat om regelgeving en…

Verder lezen
data-driven agriculture

Data-gedreven landbouw: het waardepotentieel van data voor melkveehouders

De EU heeft ambitieuze (klimaat)doelen gesteld voor een toekomstbestendig voedselsysteem. Het inzichtelijk maken van data uit verschillende bronnen in de agrarische sector draagt bij aan het…

Verder lezen