Word lid

De echte waarde van data ontgrendelen

De echte waarde van data kan alleen worden gerealiseerd als data wordt gedeeld en hergebruikt in de gehele digitale economie. De Data Sharing Coalition is een samenwerkingsinitiatief dat tot doel heeft deze waarde te ontgrendelen door organisaties in staat te stellen gemakkelijk data te delen tussen domeinen en sectoren.

Lees meer
Data Sharing Coalition

Wie wij zijn

De Data Sharing Coalition is een open en groeiend internationaal initiatief waarin een grote verscheidenheid aan organisaties samenwerkt om het cross-sectoraal delen van data te vereenvoudigen.

Lees meer
Data Sharing Coalition

Ons doel

Het doel van de Data Sharing Coalition is het stimuleren van cross-sectoraal delen van data onder controle van de rechthebbende(n) door het realiseren van interoperabiliteit tussen datadeelinitiatieven en het versterken van individuele initiatieven.

Lees meer
Joining the Data Sharing Coalition

Onze principes

De Data Sharing Coalition heeft zes kernprincipes gedefinieerd die leidend zijn bij het uitvoeren van onze activiteiten en het realiseren van onze doelstellingen:

1. Open en inclusief zijn
2. Praktische resultaten opleveren
3. Datasoevereiniteit bevorderen
4. Bestaande bouwstenen gebruiken
5. Collectieve governance toepassen
6. Ethisch, maatschappelijk en compliant zijn

Lees meer
Our principles

Onze aanpak en activiteiten

Binnen de Data Sharing Coalition onderzoeken en documenteren we generieke afspraken voor het delen van data, definiëren en realiseren we cross-sectorale use cases en delen we kennis om de ontwikkeling van bestaande en nieuwe datadeelinitiatieven te ondersteunen.

Lees meer

De Data Sharing Coalition werkt aan verschillende cross-sectorale use cases. Organisaties uit verschillende domeinen definiëren en realiseren samen een use case die nieuwe waarde creëert door het cross-sectoraal delen van data.

Sharing energy information with mortgage providers to include in mortgage applications

Groene leningen

HDN, een datadeelinitiatief voor het hypotheekdomein, en Netbeheer Nederland, de Nederlandse branchevereniging voor energienetbeheerders, onderzoeken hoe huiseigenaren data uit hun slimme meter…

Verder lezen
Sharing shipment data with insurers for risk management

Vrachtdata delen met verzekeraars voor risicomanagement

iSHARE, een datadeelinitiatief voor de logistiek, en Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse vereniging van verzekeringsmaatschappijen, ontwikkelen een use case waarbij data over logistieke…

Verder lezen
Data Sharing Coalition

Sectorale benchmarking voor brancheorganisaties

SBR Nexus ontwikkelt in samenwerking met meerdere brancheverenigingen een use case waarbij data van de deelnemers van brancheverenigingen wordt gedeeld met brancheverenigingen om zo waardevolle…

Verder lezen