De echte waarde van data ontgrendelen

De echte waarde van data kan alleen worden gerealiseerd als data wordt gedeeld en hergebruikt in de gehele digitale economie. De Data Sharing Coalition is een samenwerkingsinitiatief dat tot doel heeft deze waarde te ontgrendelen door organisaties in staat te stellen gemakkelijk data te delen tussen domeinen en sectoren.

Lees meer
Data Sharing Coalition

Wie wij zijn

De Data Sharing Coalition is een open en groeiend internationaal initiatief waarin een grote verscheidenheid aan organisaties samenwerkt om het cross-sectoraal delen van data te vereenvoudigen. Bekijk ons verhaal in video.

Lees meer
Data Sharing Coalition approach and tools

Onze aanpak en tools

Op basis van onze ervaring met het ontwikkelen van verschillende use cases, biedt de Data Sharing Coalition ondersteuning en verschillende tools om de veelvoorkomende uitdagingen bij het ontwikkelen van datadeel-use cases aan te pakken.

Ontdek onze aanpak en tools
Data Sharing Coalition

Onze resultaten

De Data Sharing Coalition is opgericht om de echte waarde van data te ontsluiten voor bedrijven en de maatschappij door (cross-sectoraal) datadelen op grote schaal te stimuleren. Sinds onze oprichting in januari 2020 hebben we resultaten behaald die bijdragen aan het behalen van dit doel.

Ontdek onze resultaten
Data Sharing Coalition

Onze use cases

De Data Sharing Coalition werkt aan een aantal cross-sectorale use cases, waarbij organisaties (uit verschillende domeinen) samen een use case definiëren en realiseren die nieuwe waarde creëert door het delen van data.

Lees meer

De Data Sharing Coalition werkt aan verschillende cross-sectorale use cases. Organisaties uit verschillende domeinen definiëren en realiseren samen een use case die nieuwe waarde creëert door het cross-sectoraal delen van data.

Data Sharing Coalition

Agrarische IoT-data delen tussen domeinen

De landbouwsector is de voedselbron van de samenleving en daarmee misschien wel een van de belangrijkste sectoren van onze economie. Desondanks heeft deze sector al jaren te maken met  het…

Verder lezen
Data Sharing Coalition

Benchmarking voor brancheorganisaties

Brancheorganisaties willen data gebruiken om branche-inzichten te verkrijgen en benchmarks te creëren. In veel sectoren wordt data echter nog niet gedeeld of handmatig gedeeld. Dit laatste kost veel…

Verder lezen
data-driven agriculture

Data-gedreven landbouw: het waardepotentieel van data voor melkveehouders

De EU heeft ambitieuze (klimaat)doelen gesteld voor een toekomstbestendig voedselsysteem. Het inzichtelijk maken van data uit verschillende bronnen in de agrarische sector draagt bij aan het behalen…

Verder lezen
Datasamenwerking bevorderen voor het monitoren van de Nederlandse ouderenzorg door middel van MPC-technologie

Datasamenwerking bevorderen voor het monitoren van de Nederlandse ouderenzorg door middel van MPC-technologie

Door de vergrijzing wordt de Nederlandse ouderenzorg minder betaalbaar en toegankelijk. Om de monitoring van gezondheidsvoorzieningen en ouderenzorgbeleid tussen de verschillende stakeholders te…

Verder lezen
Sharing energy information with mortgage providers to include in mortgage applications

Groene leningen verkrijgen door energiedata te delen

Met de toenemende adoptie van slimme meters is de hoeveelheid beschikbare data over energieverbruik in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze data wordt momenteel vooral gebruikt voor het in…

Verder lezen
MPC for MaaS

Het waardepotentieel van MPC voor MaaS aantonen

Mobility as a Service (MaaS) is een hot topic als het gaat om het innoveren van de mobiliteitssector. Om het MaaS-ecosysteem te realiseren, is het delen van data essentieel. Vanwege belemmeringen…

Verder lezen
Unattended home delivery by controlled and scalable data sharing

Onbeheerde thuisbezorging door gecontroleerd en schaalbaar delen van data

(Online) shopping blijft groeien en de verwachtingen van klanten zijn hooggespannen. Volgens onderzoek van Parlement & Wetenschap, dat off- en online shopping vergelijkt, zal online shopping…

Verder lezen
Smart cleaning

Smart cleaning door streaming data te delen

Samen met FacilityApps en AMdEX ontwikkelt de Data Sharing Coalition een use case waarin sensordata van gebouwen wordt gedeeld met facilitair management- en schoonmaakpartijen om ‘vraaggestuurde’…

Verder lezen
human trafficking

Verbeterde monitoring van mensenhandel door het delen van inzichten

De private, publieke en civiele sector willen samenwerken bij het monitoren en bestrijden van mensenhandel. Belanghebbenden hebben echter te maken met belemmeringen als het gaat om regelgeving en…

Verder lezen
Sharing shipment data with insurers for risk management

Vrachtdata delen met verzekeraars voor verbeterde processen en beter risicomanagement

In de internationale handel moeten grote hoeveelheden informatie worden uitgewisseld tussen relevante partijen om goederen binnen en over grenzen heen te verplaatsen. Momenteel zijn deze grote…

Verder lezen